Medaile české osobnosti
Dárky pro muže E Emanuel

EmanuelOsobnosti se jménem Emanuel.

Emanuel

Jméno Emanuel na zlaté medaili.  
Každé jméno (i Emanuel) je jedinečné, stejně jako každý z nás. Provází nás celý život. Je zároveň prvním slovem, které jsme se jako děti naučili rozeznávat. Naše jméno je taky prvním slovem, které jsme se učili vyslovit. Začali jsme jej používat dokonce dřív než slovo "já".
 

SLAVNÍ NOSITELÉ JMÉNA EMANUEL

* Emanuel Chalupný.
(14. 12. 1879 Tábor – 27. 5. 1958 tamtéž) – sociolog
* Emanuel Mandler.
(2. 8. 1932 Třebíč – 22. 1. 2009 Praha) – publicista, politik
* Emanuel Moravec.
(17. 4. 1893 Praha – 5. 5. 1945 Praha) – důstojník, politik, účastník protirakouského odboje, čelný představitel kolaborace s nacisty
* Emanuel Rádl.
(21. 12. 1873 Pyšely, okres Praha-východ - 12. 5. 1942 Praha) – filosof; roční noviciát v řádu augustiniánů; studoval matematiku, biologii; 0903 docent, 1919 profesor u FF UK, přednášel: přírodní filosofii a dějiny přírodních věd na přírodovědecké fakultě UK ; spoluzakladatel Realistického klubu, předseda Jednoty filosofické; aktivista: YMCA, Liga pro lidská práva; jeho vědecká kniha: Dějiny vývojových teorií v biologii 19. století (1909); filosofie podle Rádla nevede k „tomu co je“, ale k „tomu co má být“; kniha: Válka Čechů s Němci (1928), vyšla také německy; citát Ladislava Hejdánka o Rádlovi: „Rádl byl zejména v první republice postavou zcela mimořádnou, většinou kontroverzní, jen nemnohými chápanou, dodnes zdaleka nedoceněnou.“; *Knihy: Romantická věda (1918), Moderní věda (1926), Dějiny filosofie (1932-33), filosofický odkaz: Útěcha z filosofie – klade v něm důraz na existenci absolutního mravního řádu, který dává světu smysl
* Emanuel Vajtauer.
(23. 12. 1892 Tábor – zemřel neznámo kdy, kde) – československý komunistický, národněsocialistický, poté pronacistický politik, publicista